بعد از تلاشی چندین ساله ، قرآن حفیظ (سوره مبارکه بقره) ویژه ی حفاظ گرامی با استفاده از آخرین روش آموزش در حوزه ی حفظ و مفاهیم کاربردی به چاپ رسید.

از ویژگیهای قرآن نام برده می توان به موارد ذیل اشاره نمود

1- مصور سازی آیات برجسته

2- کمک به دانش پژوه در جهت استخراج مفاهیم کاربردی

3- استفاده از تکنیک برجسته سازی آیه در صفحه

4- ایجاد ارتباط معنایی بین آیات و ترسیم آن در ذهن حافظ و در نتیجه برطرف شدن مشکل سلسه خوانی و انتقال صفحه

5- موضوع بندی آیات برجسته در هر صفحه از سوره ی مبارکه بقره

6- استخراج مفاهیم کاربردی آیه برجسته (در نتیجه مخاطب جایگاه آیه را در زندگی خود پیدا می کند)

7- ارائه ترجمه و خلاصه تفسیر آیه برجسته

8- قابل استفاده بودن برای سنین مختلف

9- قابل استفاده بودن برای کسانی که حتی تمایل به حفظ قرآن ندارند

10- انتقال مفاهیم قرآنی به شکل داستان به کودکان و تشویق آنان به یاد آوردن موضوع آیه ی برجسته در هر صفحه (با توجه به تصاویر)

11- ماندگاری بهتر سور در ذهن (مخصوص حفاظ)

لازم به توضیح است که چاپ اول سوره ی مبارکه بقره با اتمام رسیده و سایر سور قرآن نیز در دست اقدام می باشد. 

در واقع قرآن حفیظ ادامه دهنده ی راه استاد قرائتی است که رویکردی کاربردی دارد. منتهی تفاوت قرآن حفیظ با تفسیر نور در این است که در این روش دانش پژوه خود شیوه ی استخراج را در قالب یک واحد آموزشی می آموزد و خود می تواند در حوزه ی اخلاقیات عمومی و نه برداشتهای تخصصی از قرآن ، نکته برداشت نماید

به تعبیری دیگر در روشی که قرآن حفیظ بر اساس آن تنظیم شده، آموزش روش و متود، مد نظر بوده و نه محصول و یا به عبارت دیگر قرآن حفیظ محصول این روش و سبک جدید می باشد

جهت تهیه "قرآن حفیظ" در ساعات اداری با شماره تلفن 05117257941 تماس حاصل نمایید.

quran_hafiz 

 

3460 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.