ضرورت اشاعه فرهنگ ناب قرآن و اهل البیت (ع) و تشنگی موجود در دنیا برای فهم این معارف ناب بر کسی پوشیده نیست و بر ماست که به عنوان شیعه اثنی عشری و فعال قرآنی و فرهنگی در اشاعه ی این مهم کوشا باشیم و به فرموده ی قرآن و اهل البیت (ع) جامه ی عمل بپوشانیم.

نقش به کار گیری از زبانهای خارجی در امر مهم تبلیغ، نقشی بی بدیل بوده و متاسفانه سازمانها و نهادهای دولتی آن طور که باید در این حوزه ورود نکردند و هنوز ضعفهای بسیار جدی در کشور برای تربیت مبلغ و اعزام آن به نقاط مختلف دنیا وجود دارد که پاره ای از مشکلات موجود، به خاطر عدم وجود نظام آموزشی اسلامی می باشد، بالاخص در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی.

تمامی دوره های آموزشی زبان انگلیسی در کشور عمدتا آمریکایی و یا انگلیسی بوده که این کتب دارای دو اشکال عمده می باشند.

الف: ناخواسته های فرهنگی

ب: نقص جدی در حوزه ی مکالمات اسلامی

مشکلات فوق باعث گردیده که در حوزه ی فرهنگی  در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی، شاهد بروز مشکلاتی باشیم و در حوزه ی دانش علمی نیز دانش پژوهانی که فارغ التحصیل در دانشگاه و یا موسسات خصوصی در رشته زبان انگلیسی هستند، در مبحث مکالمات اسلامی به زبان انگلیسی دچار مشکلات بسیار جدی می باشند.

ابتکار عصر قرآن در برطرف کردن دو مشکل مزبور می باشد که با تغییر دوره های آموزش زبان انگلیسی، نه تنها در فضایی اسلامی دانش پژوه به یادگیری زبان انگلیسی می پردازد، بلکه با واژه ها و مکالمات اسلامی نیز کاملا آشنا می گردد و سطح دایره ی لغت خود را به شکل چشم گیری افزایش می دهد.

دوره های معارف به زبان انگلیسی عصر قرآن با هدف تربیت مبلغ در سه سطح مقدماتی و متوسطه و پیشرفته به اجرا در می آید که مختصری از آن ذیلا به استحضار می رسد.

دوره ی مقدماتی

مدت زمات ترم: 6 ترم

تعداد جلسات: هر ترم 20 جلسه - به میزان هفته ای دو جلسه

در دوره ی مزبور دانش پژوه یک دوره ی کامل کتابهای رایج زبان انگلیسی را با اصلاحات فرهنگی و اضافات اسلامی گذرانده تا به مکالمات عمومی و روزمره تسلط پیدا نماید.

دوره ی متوسطه

مدت زمان ترم : 2 ترم

تعداد جلسات: هر ترم 15 جلسه - به میزان هفته ای یک جلسه

در دوره ی مزبور دانش پژوه به تمرین داشته های خود پرداخته و ضمن شرکت در کلاسهای گفتگوی آزاد، ورود جدی به مباحث اسلامی و لغت شناسی فرهنگی پیدا می کند و ضمن تسلط بهتر به زبان انگلیسی، سطح معلومات اسلامی و نیز دایره ی لغت خود را افزایش می هد.

دوره ی پیشرفته

مدت زمان ترم: 2 ترم

تعداد جلسات: هر ترم 15 جلسه - به میزان هفته ای یک جلسه

در دوره ی مذکور دانش پژوه به طور مستقیم و جدی وارد مباحث اسلامی به شکل گفتگوی آزاد شده و با یک دوره اعتقادات اسلامی و شیعی به زبان انگلیسی آشنا و پس از آن ورود به مباحث تفسیر کاربردی قرآن به زبان انگلیسی می نماید. دانش پژوه در دوره ی مزبور، ضمن تسلط کامل به زبان انگلیسی، به آمادگی مطلوب در زمینه های تبلیغی نیز می رسد.

همچنین دوره ی مزبور پذیرای خارجیانی که در ایران و مشهد بوده و با زبان فارسی مشکل داشته و زبان مادری آنها انگلیسی می باشد و یا به زبان انگلیسی تسلط دارند و همچنین علاقه مند به فهم معارف قرآنی و اسلامی هستند بوده و می باشد.

تذکر:

تمامی دوره های معارف به زبان انگلیسی در عصر قرآن در نوبت بعد از ظهر تشکیل می گردد.

در پایان هر دوره به زبان آموزان، مدرک پایان دوره اعطا خواهد شد.

از زبان آموزان در ابتدای ورود، آزمون سطح بندی گرفته می شود.

شرط ورود به دوره ها، داشتن مدرک دیپلم و یا داشتن اطلاعات زبان انگلیسی در حد دیپلم می باشد.

از زبان آموزان برتر در پایان دوره، جهت همکاری در عرصه های فرهنگی مختلف دعوت به عمل می آید.

مژده

به زودی در مجموعه ی عصر قرآن زبانهای دیگری نیز، نظیر زبان عربی تدریس خواهد شد که اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

4262 :تعداد دفعات بازید بخشها
 
© 2010 Quran-Times team, All Rights Reserved.