«دوره ی کارشناسی علوم و قرآن و حدیث»

1-طرح مذکور در قالب دو دوره سه ساله و شش ساله ارائه می گردد.

2- در این طرح دانش پژوه حدود 150 واحد درسی(شامل واحد های تخصصی رشته علوم قرآنی و حدیث در دانشگاه و واحدهای قرآنی شامل ترجمه، تفسیر و مفاهیم کاربردی به همراه حفظ کل قرآن کریم)را گذرانده و پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون کتبی و شفاهی سازمان سنجش می تواند مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآن و حدیث خود را از وزارت علوم دریافت نماید

3-امتحانات پایان ترم آزمایشی مشخص کننده حضور دانش پژوه در دوره سه ساله و یا شش ساله خواهد بود.

 

«دوره تفسیر کاربردی»

1-این دوره بنا به نیاز جامعه نسبت به آشنایی بیشتر با تفسیر قرآن کریم و کاربردی کردن آیات در زندگی طراحی شده است.

2-در این طرح دانش پژوه در سه سال حدود 90 واحد درسی (شامل تجوید، احکام، عقاید و واحدهای قرآنی شامل ترجمه ، تفسیر و مفاهیم کاربردی را می گذراند.

3- این دوره حفظ کل قرآن کریم را نخواهد داشت و صرفا به منزله آشنایی بیشتر عزیزان با معارف قرآن کریم می باشد.

4- در این دوره دانش پژوه قادر به دریافت مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث نخواهد بود .

5-مدرک ارائه شده در این دوره مدرک داخلی مجموعه می باشد.

6- تمام قوانین انضباطی و آموزشی دوره های کارشناسی شامل این دوره نیز خواهد شد.

«دوره ی تدبر و مفاهیم کاربردی»

در این دوره دانش علاقه مندان ضمن گذراندن دوره مزبور، با روش جدیدی در حوزه ی تدبر و مفاهیم کاربردی قرآن کریم آشنا گردیده که روش فوق او را به تفسیر کاربردی قرآن کریم نزدیک تر می کند.

«دوره ی تربیت مدرس قرآن»

در دوره ی مزبور دانش پژوه در حوزه های مختلف قرآنی اعم از روخوانی و روانخوانی، تجوید، ترتیل خوانی و آشنایی با نغمات، حفظ، فن ترجمه، تفسیر کاربردی، تدبر، و ... توانمند گردیده و بعد از گذراندن دوره ها، به توانمندی تدریس در موارد مذکور نائل می گردد.

«دوره ی متفرقه»

دوره ی مزبور ویژه حفاظ کل قرآن و یا دانش پژوهانی که فقط تمایل به گذراندن واحدهای تخصصی دانشگاهی در رشته ی علوم قرآنی و حدیث را دارند، طراحی شده است.

شرایط پذیرش:

1-      شرکت در آزمون ورودی

2-      قبولی در مصاحبه حضوری

مفاد آزمون ورودی:

1-      تسلط کامل به روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

2-      کتاب جدید ترین روشهای حفظ مبتنی بر فهم قرآن کریم(جهت دوره های کارشناسی)

 

مزایای دوره ی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث

الف: آشنایی با فن ترجمه و تفسیر کل قرآن کریم در کنار حفظ کل

ب: آشنایی با مفاهیم کاربردی قرآن کریم

ج: رسیدن به سطح "مدرس قرآن کریم" در تمامی رشته ها

د: آشنایی با علوم روز مانند کامپیوتر، اینترنت، روش تحقیق و غیره در کنار واحدهای تخصصی دانشگاهی

و: اخذ مدرک رسمی کارشناسی از وزارت علوم

ز: هزینه های نازل

ح: استفاده از کتابخانه و بانک رایانه و نرم افزار تخصصی و ...

 

دوره های معارف به زبان انگلیسی

دوره ی مقدماتی

گذراندن یک دوره ی کامل کتابهای رایج آموزش زبان انگلیسی در کشور به علاوه ی اضافات اسلامی

دوره ی متوسطه

آشنایی کامل به اصول و فروع دین و نحوه ی به کارگیری واژه های اسلامی در مکالمات انگلیسی

دوره ی پیشرفته

تفسیر کاربردی قرآن کریم

 

مزایا

الف: تسلط بیشتر و بهتر به زبان انگلیسی در مقایسه با سایر آموزشگاه ها (به خاطر اضافه شدن مکالمات اسلامی)

ب: تحصیل در فضای اسلامی و به دور از جذابیتهای کاذب و آشنایی بیشتر با معارف اسلامی

ج: تربیت مبلغ به زبان انگلیسی (ویژه طلاب و کسانی که در حوزه های بین المللی فعال هستند)

د: استفاده از امکانات روز در فضای مناسب آموزشی

ه: استفاده از مبلغان کشوری و اساتید خارجی در دوره و ...

 

برای ثبت نام در دوره های معارف به زبان انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.